Kaartverkoop

Online tickets verkrijgbaar via ticketkantoor, zie link bij elke voorstelling in de Agenda.

Donateurs ontvangen per mail of post de code voor de korting.

Bij entree: Betalingsmogelijkheid aan de kassa met Pin. Wel graag reserveren via info@cultureleraad-middelstum.nl

Liever geen contant geld.

Aanmelden donateur/ nieuwsbrief

Voor slechts € 12,50 per persoon per jaar bent u al donateur van de Culturele Raad Middelstum.

Als donateur krijgt u € 2,50 korting voor iedere activiteit die u wilt bezoeken. Tevens ontvangt u per activiteit een persoonlijke uitnodiging.

Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk uw donateurkaart.

Donateurs ontvangen per mail of post de code voor de korting. Vergeet niet uw donateurskaart mee te nemen!

Ik wil graag: