Over CRM

Wat wij doen

De Culturele Raad Middelstum is opgericht in 1982 en organiseert gemiddeld 9 optredens per jaar op het gebied van muziek, theater, cabaret, poëzie en beeldende kunst. Voor jong en oud, lekker dicht bij huis voor betaalbare prijzen. Laat u verrassen, ontroeren, opvrolijken, verwonderen. Kom, geniet en wees welkom!

Tot ziens bij één van onze activiteiten.

 

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is:

Hermien Aartsen (voorzitter)
Ans van Dam
Rink Hooijsma
Bert Kwint (penningmeester)
Ineke Luit
Sabine Nienhuis (secretaris)
Willy van der Wal (PR)

De leden van de raad nemen alle werkzaamheden, voortkomend uit de te organiseren activiteiten, voor hun rekening. Per jaar wordt er gemiddeld 7 maal vergaderd. Aan de orde komen de planning, programmering, PR, financiën en de taakverdeling.

 

Fondsen

De activiteiten van de Culturele Raad worden structureel ondersteund door donateurs, SNS Fonds Middelstum en Gemeente Eemsdelta.

Aanmelden donateur/ nieuwsbrief

Voor slechts € 12,50 per persoon per jaar bent u al donateur van de Culturele Raad Middelstum.

Als donateur krijgt u € 2,50 korting voor iedere activiteit die u wilt bezoeken. Tevens ontvangt u per activiteit een persoonlijke uitnodiging.

Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk uw donateurkaart.

Donateurs ontvangen per mail of post de code voor de korting. Vergeet niet uw donateurskaart mee te nemen!

Ik wil graag: